Manşet 21.6.2019 09:09:56 604 defa okundu

Birey ve kitle üzerine

Baki SENDAY yazdı...

Yeni bir yaşam yolu tasarlamak ve yeni değerler koyma yolunda bir girişimde bulunacak olan kişi ve kurumların, en büyük çabası, birey ve kitle ayrımına varmak olmalıdır. Bireyin varoluşsal gerçeğini kavramadan, toptancı ve tümdenci bütün teorilerin gideceği yer, çıkmazlardır. Bugüne değin, yönetim ve hükümet biçimlerinin, hatta devlet biçimlerinin, çeşitli kurulumlarına ve yıkılışlarına tanık olduk. En ideal olarak sunulan demokrasi de bile, bütün kurgu sıradan ve orta kişiliklerin üzerine inşa edilir. Yani, sıradan kişinin beslenmesi, barınması, üremesi, çalışması (karın tokluğuna bile olsa) ve yöneticilerini bu yaşam biçimini sürdürecek şekilde seçmesi olarak işledi.

 

Ne yazık ki, içinden geçmekte olduğumuz 21. yüzyıl gerçeği, artık toptancı “birlik” isteğini dillendiren sistem ve yönetim biçimlerine pek uygun düşmemektedir. Tepeden inmeci ve analitik (soyut) olarak, kafalardan üretilmiş insan ve toplum tanımlamaları, bireyi mutlu ve huzurlu kılmaktan çok uzak düşmektedir. Ülkücü (bizdeki anlamıyla değil, ütopya olarak) değerlerle bayraklaşan yalanların ve söylemlerin, bireye mutluluk getirmediği, hatta büyük savaşlara ve yıkımlara yol açtığı hepimizin malumudur.

 

Günümüzde bireylerin en büyük isteği, içtenliklerinden, ruhlarından, bilinmezliklerinden ve kendiliğinden gelen bir yaşamı yaşamaktır. Oysa herhangi bir ülkü ise tepeden kurgulanmıştır ve tepeden inmecidir. Çok uzun bir çaba ve zaman gerektirse de, bireyin kendi derin isteklerinin arzusuyla bir yaşam sürmesi, her çeşit çabayı haklı kılar. Sorunun en önemli ve can alıcı noktası ve temel sırrı, bireyin kendi içinde barındırdığı özgün ruh ve benliktir.

 

Benlik, ikinci bir kişiliğimizdir. Her insanın benliği tektir. Değiştirilemez nitelikte ve bütünlüktedir. Benzersizdir ve karşılaştırmaya bile gelmez. Niteliksel durumu ve yaratıcı özelliğiyle başka hiçbir benlikle aynı olamaz. Onun için “Her kuş, kanadını kendi düzmelidir. Hazret-i hacı leylek değilsiniz siz, hiç kimsenin kanadını düzmek size düşmez. İyisi mi kendi kanadınıza bakın” diyor D.H. Lawrance…

 

Bir insanın benliği aynı zamanda kendi kendisinin yasasıdır da. Kendimizden söz ettiğimiz zaman, kendi düşüncemizden söz etmiş oluruz. Kendi kendinin yasası olmak insanın yasası olmak anlamına gelmiyor şüphesiz. İnsan, kendi varlığının varoluşsal bilgisine sahip ve farkındaysa, kendi kişiliğinin değerlendirmesini kendisi yapabilir demektir. Sistemler, politik figürler, din adamları ve devlet veya hükümetler ancak edimsel olmayan edilgen ve pasif orta kişilik insanını dönüştürüp, arzularına göre şekillendirerek, güç olarak kullanabilirler. Devingen ve farkındalığa ulaşmış bireyin, ne kurtarıcı ne de kahramanlara ihtiyacı vardır.

 

Kendini yaşayan canlı benlik, asla bir ülkünün veya ideolojinin payandası olamaz. Ruhsal kimliğimiz bizim zihinsel bilincimizdir aynı zamanda. Yaşamsal değerlerimizden süzülen özsudur. Biz başkasının yaşayan ruhunu kurtarma çabasında olmamalıyız. Bireyin gerçek düşmanı, herkesi en tabanda eşitleme amacı güden ve herkesi belli bir kalıba dökerek şekillendirmeye çabalayan görüş ve uygulamalardır. Çünkü genel insanlık sevgisiyle, sıcak bireysel sevgi aynı şey değildir. Dürüst ve rasyonel düşünen bir kişi bu durumun gerçekliğini tartışmaz bile…

 

Yaşamı iki açıdan bakarak görmek olasıdır. Birincisi, her şeyin yukarıdaki kafalardan çıkarak aşağı doğru sirayet edip geliştiği, ikincisi ise her şeyin yaratıcı devingenlikten dışarıya çiçek açar gibi yayıldığı yaşam biçimidir. Yukarıdan pergelle çizilmiş gibi oluşturulan sistem ve düşünce biçimleri ve gerçeğe uymayan ütopik teoriler ile aşağıdan gelişen ve yaratıcı bir devinimin sonucu ortaya çıkan, yaşamsal gerçeklikler çok zıt yapıdadır. Toplum mühendisliği adına dünyayı tutsak alan, diktaoryal kişi ve yönetimler, kalıba uymayan bireyi ondan dolayı hep katleder.

 

Sabit evrensel değerler de yanıltıcıdır. Statik özellik taşıyan bütün önermeler, yaşayan hayat karşısında mum ışığı gibidir. Kısadır ömürleri ve geçici aydınlatma olarak yanıltıcıdırlar. Mekaniklik, değişmezlik ve maddecilik söz konusu olduğunda, birey katledilmiş demektir. Yaratıcı yaşamın en büyük özelliği, kendiliğinden değişebilme özelliğidir ve akıcıdır. Önceden kestirilemeyen bilinmezler çıkarır ortaya. Oysa mekanik bir ütopya, kurulma süreci içinde olan bir makinedir. Makinenin amacı aynı sistemde tekrar yapmaktır. Oysa rutinlik, bireyin kişiliğinde en büyük handikaptır.

 

Birey için hiçbir şey, egodan ve asalak benlikten daha tehlikeli olamaz. Ego ikinci tür bir benliktir. Bir diğer husus, kişi ve birey kavramına dair olandır. Çoğu zaman karıştırılır bu iki kavram. Kişi bir insanın başkalarına gözüken biçimidir. Kişilik, bir insanın başka bir insana iletilebilir etkisidir. Birey, egoyu kendisinden önceki kuşaktan alsa da, onu kültürel olarak belli bir dereceye kadar eğitimle yönlendirebilir. Yine birey, ego ve ikinci benlik arasında bölünemeyen bir bütündür. Bir insanın kendi bireyliği varsa vardır. Yoksa hiç yoktur.

 

Sonuç olarak, kişi ve birey sözcükleri farklı anlamlar taşır. Yönetimlerin, sistemlerin ve putların bütün kurgusu, ortalama ve sıradan insanların üzerine kuruludur. Onun için vasat kalabalıkların en ölümcül düşmanı bireydir. Bireysel olan, niteliksel olarak da kalabalık insandan farklı olduğundan, kendisine benzemeyeni linç etmek için ne zaman tepeden ufak bir ışık alırsa, çok üzücü sonuçlar yaşanmaktadır. Tarihteki en büyük katliamlar ve savaşlar, ortalama insanların, kurgulanmış ve bayraklaştırılmış yalanların peşine takılmasıyla gerçekleşmiştir. Kendi içlerinde, kendilerine düşkün olan egolarının şişirilmesi, onları her çeşit barbarlığa çok rahat sürüklemektedir.

Yorumlar

Ad-Soyad
E-Mail
Yorum
Tüm Yorumlar
Tüm Yorumlar


SİZİ TANITALIM

Bilgilerinizi girerek, Dersimli Esnaf ağına dahil olabilirsiniz!

Aşağıdaki bağlantıya tıklayarak, ilgili sayfaya ulaşabilirsiniz.

BURAYA TIKLAYINIZ

DERSİMLİ ESNAFLARIMIZ

Burçlar

Günlük falınızı Okuyun

Astroloji.org 'un desteğiyle

HAVA DURUMU

ZİYARETÇİ İSTATİSTİKLERİ

 Bugün : 1525
 Dün : 20336
 Toplam : 40292582
 Ip No : 3.238.107.166