Manşet 17.2.2020 19:32:08 1218 defa okundu

Munzur Özgür Aksın Meclisi’nden Açıklama

“Hukuksal mücadele ile baraj projeleri iptal edilmiştir”

Munzur Özgür Aksın Meclisi’nce, Munzur Vadisi’nde yapılması planlanan HES ve Baraj Projelerine dair açıklama yapıldı. Avukat Barış Yıldırım tarafından Ankara 3. İdare Mahkemesi'nde 2 Kasım 2018 tarihinde açılan davada, Üstün Kamu Yararı kararının iptal edildiği ve yeni bir hukuksal durumun bulunmadığı açıklandı. Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül tarafından yapılan açıklamada, “Munzur Vadisi üzerinde devlet kurumlarının öteden beri planladığı ve uygulamak istediği baraj projelerine karşı yürüttüğümüz meşru ve fiili mücadele günümüze kadar devam etmiş, geldiğimiz aşamada da hukuksal mücadele ile baraj projeleri iptal edilmiştir.” denildi.

 

“KEŞİF VE BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ YAPILMASINA GEREK BULUNMADI”

Munzur Özgür Aksın Meclisi tarafından basın açıklaması gerçekleştirildi. Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül tarafından yapılan açıklama, Tunceli Belediyesi’nin konferans salonunda gerçekleşti. Bazı kurum temsilcilerinin katıldığı açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“Munzur Vadisi üzerinde devlet kurumlarının öteden beri planladığı ve uygulamak istediği baraj projelerine karşı Dersim halkı ile Dersim Emek ve Demokrasi güçleri olarak yürüttüğümüz meşru, fiili mücadele günümüze kadar devam etmiş, geldiğimiz aşamada da hukuksal mücadele ile baraj projeleri iptal edilmiştir.

 

“ÜSTÜN KAMU YARARI KARARI İPTAL EDİLDİ”

Bilindiği üzere, 15.10.2019 tarihinde medyaya yansıyan haber ve açıklamalarda Munzur Vadisi Milli Parkı'nda geçmişte projelendirilmiş Kaletepe Barajı ve HES'in İdare Mahkemesi'nce iptal edildiği, anılan kararın Munzur Vadisi Milli Parkı'nda yapımı planlanan diğer Baraj ve HES Projeleri için emsal teşkil edeceği şeklinde tespitlerde bulunulmuştu. Keza 23.10.2019 tarihinde medyaya yansıyan haber ve açıklamalarda Munzur Vadisi Milli Parkı'nda geçmişte projelendirilmiş Konaktepe Barajı ve Konaktepe HES I-Konaktepe HES II Projesi için mahkemece keşif kararı alındığı belirtilmişti.

Anılan haber ve açıklamalar üzerine Munzur Özgür Aksın Meclisi'nce 14.11.2019 tarihinde yazılı basın açıklaması yapılarak;

Munzur Vadisi Milli Parkı'nda Baraj ile HES yapımına onay veren Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın 18.04.2011 tarihli Üstün Kamu Yararı kararının Av. Barış Yıldırım tarafından açılan dava kapsamında Ankara 3. İdare Mahkemesi'nin 02.11.2018 tarihli, 2018/1679 E. - 2018/2166 K. sayılı kararı ile iptal edildiğinden yeni bir hukuksal durumun bulunmadığı, Konaktepe Barajı ve Konaktepe HES I-Konaktepe HES II Projesi'ne dair yapılan keşif açıklaması için ise Munzur Vadisi Milli Parkı’nda Baraj ve HES yapımına onay veren Üstün Kamu Yararı Kararı Konaktepe Elektrik Üretim A.Ş.’nin de bizzat müdahil olduğu davada Ankara 3. İdare Mahkemesi tarafından iptal edildiğinden, anılan proje için yeniden keşif kararı alınmasının hukuka aykırı olduğu belirtilmişti.

 

“YENİDEN KEŞİF YAPILAMAYACAK”

Munzur Vadisi Milli Parkı'na yönelik Baraj ve HES Projeleri iptal edildiğinden, anılan projeler için yeniden keşif yapılamayacağına, açılan davaların yeniden incelenemeyeceğine dair karar alındı.

Ankara 10. İdare Mahkemesi, iptal edilmiş baraj projeleri için yeniden keşif yapılamayacağını ve iptal edilmiş Baraj ve HES Projelerinin yeniden dava konusu edilemeyeceğine dair karar verdi.

 

Şöyle ki, Ankara 10. İdare Mahkemesi verdiği kararda;

Uyuşmazlığa konu baraj ve hidroelektrik santrali projelerinin yapılması hususunda kamu yararı açsından vazgeçilmez, kesin bir zorunluluk bulunduğuna dair işlemin iptali istemiyle açılan başka bir davada, işlemin iptaline hükmedildiği, bu sebeple bakılan davada, keşif ve bilirkişi incelemesi yapılmasına gerek bulunmadığını belirtmiştir. Kararda, ‘…uyuşmazlığa konu Konaktepe 1, Konaktepe 2 baraj ve hidroelektrik santrallerinin inşaatlarının henüz başlamadığı, inşaatın başlatılmasına yönelik idari bir işlemin mevcut olmadığı, davanın ‘inşaatların iptali’ istemine ilişkin kısmı yönünden kesin, yürütülmesi gerekli bir idari işlemin mevcut olmadığı anlaşılmaktadır.

 

Öte yandan, Konaktepe 1 ve 2 baraj ile hidroelektrik santrallerine ilişkin projelerin kesin olarak kabulüne veya uygulanmalarına başlanmasına dair bir idari işlemin de mevcut olmadığı, aksine projelerin uygulanmasında kesin nitelikte kamu yararı bulunduğuna dair idari işlemin Ankara 3. İdare Mahkemesi'nin 02.11.2018 tarihli, E:2018/1679 K:2018/2166 sayılı kararı ile iptaline hükmedildiği, projelerin kamunun yararına olduğuna, uygulanmaları gerektiğine dair idari bir işlem mevcut olmaksızın tek başına kesin ve yürütülmesi gerekli idari işlem niteliğinde de olmadığı açıktır.

 

Bu durumda, uygulanması yönünde kesin nitelikte işlem tesis edilmemiş olan projelerin ve henüz başlatılmamış olan inşaat faaliyetinin iptali istemiyle açılan davanın, hukuki sonuç doğuran ve kesin yürütülmesi zorunlu nitelikte işlemler mevcut olmadığından, davanın incelenmesine gerek bulunmadığına’ dair karar vermiştir.

 

Gelinen aşama itibariyle Ankara 10. İdare Mahkemesi, Konaktepe Barajı ve Konaktepe HES I- Konaktepe HES II Projesine dair açılan başka bir davada, Munzur Özgür Aksın Meclisinin açıklamalarını teyit eder mahiyette kararını vermiş, iptal edilmiş Baraj ve HES Projeleri için yeniden keşif yapılamayacağını, iptal edilmiş Baraj ve HES Projelerinin yeniden dava konusu edilemeyeceğini teyit etmiştir.

 

Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alması gereken, kültürel-doğal mirasımızın temellerinden Munzur'u maden projelerine, insan baskısına, atıklara karşı korumaya fiili ve meşru mücadeleye devam edeceğiz.

 

Dersim’de ekoloji mücadelesi yürüten; Dersim’in tarihine, kültürüne, inancına sahip çıkan tüm kurum ve aktivistleri ‘Munzur Özgür Aksın’ meclisi çatısı altında mücadeleyi büyütmeye davet ediyoruz.”   

Yorumlar

Ad-Soyad
E-Mail
Yorum
Tüm Yorumlar
Tüm Yorumlar


SİZİ TANITALIM

Bilgilerinizi girerek, Dersimli Esnaf ağına dahil olabilirsiniz!

Aşağıdaki bağlantıya tıklayarak, ilgili sayfaya ulaşabilirsiniz.

BURAYA TIKLAYINIZ

DERSİMLİ ESNAFLARIMIZ

Burçlar

Günlük falınızı Okuyun

Astroloji.org 'un desteğiyle

HAVA DURUMU

ZİYARETÇİ İSTATİSTİKLERİ

 Bugün : 8649
 Dün : 17497
 Toplam : 47649989
 Ip No : 54.224.117.125