Eğitim 5.10.2018 08:44:00 2213 defa okundu

RAM’ın Hizmetleri Tanıtıldı

Tunceli Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürü /Psikolojik Danışman Koray Yıldırım, kurumda hangi hizmetlerin verildiğine dair açıklamalarda bulundu:

Yıldırım; “Kısa adı RAM olan Rehberlik ve Araştırma Merkezleri, eğitim ve öğretim kurumlarının rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetinin etkin ve verimli bir şekilde yürütebilmesi için araştırmalar yapar. Aynı zamanda özel eğitim ve öğretim gerektiren bireyler için eğitsel değerlendirme, tanılama ve yönlendirme hizmetleri de en önemli görevleri arasındadır. Normal eğitim-öğretim programlarına adaptasyon sorunu yaşayan bireylerin tespit edilip gerekli testlerin yapılmasına imkan sağlar ve bu testler sonucunda gerekli yönlendirmeleri yapar.

 

Gelişim farklılığı olan eğitim çağındaki öğrenciler, gelişim farklılığının türüne ve derecesine göre tespit edilir ve bu bireylerin almaları gereken eğitimler, RAM’daki Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu tarafından belirlenir.  Bulundukları bölgelerde okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarının eğitim hizmetlerinden en üst düzeyde yararlanabilmeleri için uygun ortamları oluşturulur.

 

RAM, ülkemizde her ilde ve illerin belirli ilçelerinde bulunmaktadır. Türkiye’de 81 ilin tamamında toplam 238 adet Rehberlik Araştırmaları Merkezi bulunmaktadır. Bu sebeple ihtiyaç duyan velilerimiz rahatlıkla RAM’lara ulaşabilirler ve vermiş olduğu tüm hizmetler ücretsizdir.

 

Rehberlik ve Araştırma Merkezleri; toplumun bilinçlenmesi, yetersizlikten etkilenmiş bireylerin de eğitim ile topluma kazandırılması için önemli bir yere sahiptir. Türkiye’de özel eğitime gereksinim duyan birey sayısı göz önünde bulundurulduğunda, bu bireylerin eğitim haklarından yararlanabilmesi ve gerekli araştırmalar ile doğru adımların atılabilmesi için Rehberlik ve Araştırma Merkezlerine önemli düzeyde ihtiyaç vardır.

 

RAM’lar, eğitim kurumları ve ailelere ihtiyaçları doğrultusunda rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetleri sunar. Gelişim farklılığı olan çocukları kendilerine en uygun eğitim ortamına yerleştirilmesi amacıyla eğitsel değerlendirme, inceleme, tanılama, yerleştirme, izleme, destekleme çalışmalarını yürütür. Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinin amaç ve görevleri, Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği ve Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği ile belirlenmiştir.

 

Rehberlik Hizmetlerinin Amaçları

Eğitimde rehberlik hizmetleri; kendini tanıyan, kendisine sunulan eğitsel ve mesleki fırsatları değerlendirebilen, sorumluluk alabilen bireyler yetiştirilmesini ve bireylerin toplum içinde sağlıklı bir birey olarak yaşamlarını sürdürerek kendini gerçekleştirmelerini amaçlar.

 

Rehberlik Hizmetlerinin İlkeleri

 Rehberlik hizmetlerinin planlanması ve yürütülmesinde;

a) Bireye ve bireysel farklılıklara saygı,

b) Bilimsellik,

c) Gizlilik,

ç) Gelişimsel bir anlayışla önleyici ve koruyucu yaklaşım,

d) Bireysel, kurumsal ve toplumsal özellikler ile ihtiyaçların göz önünde bulundurulması,

e) Hayat boyu rehberlik anlayışıyla bireylerin yaş, gelişim özellikleri ve öğretim kademelerinin dikkate alınması,

f) Mesleki ve etik değerlere uyulması,

g) İlgili tarafların işbirliği ve eşgüdümü, esastır.”

 

Rehberlik hizmetlerine ilişkin Tunceli RAM Müdürünün paylaştığı diğer bilgiler:

Alanlarına Göre Rehberlik Hizmetleri

a) Eğitsel rehberlik: Bireyin yetenek, ilgi, ihtiyaç, değer, kişilik özellikleri, imkan ve koşullarıyla uyumlu eğitsel kararlar alması; eğitime ilişkin olumlu tutum geliştirmesi ve hayat boyu öğrenme sürecinde bireyin gelişimine destek olunması amacıyla bireye ve ailesine sunulan hizmettir.

b) Mesleki rehberlik: Bireyin kendini ve meslekleri tanıması; yetenek, ilgi, ihtiyaç, değer ve kişilik özellikleri doğrultusunda mesleğe yönelik seçimler yapması; mesleğe hazırlanması, başlaması, mesleğini sürdürmesi ve hayat boyu öğrenme sürecinde kendini geliştirmesi için birey ve ailesine sunulan hizmettir.

c) Kişisel /Sosyal rehberlik: Bireyin bilişsel, sosyal, duygusal, ahlaki ve davranışsal gelişimini desteklemek amacıyla kendini tanıması; karar verme ve problem çözme gibi sosyal beceriler ile yaşam becerilerini geliştirmesi ve sorumluluk sahibi bir birey olarak hayatına devam edebilmesi için bireye ve ailesine sunulan hizmettir.

 

Birey Sayısına Göre Rehberlik Hizmetleri

Rehberlik hizmetleri hizmetten yararlanan birey sayısına göre ikiye ayrılır:

a) Bireysel rehberlik; bireyin eğitsel, mesleki ve kişisel/sosyal gelişimine yönelik birebir sunulan rehberlik hizmetlerini kapsar.

b) Grup rehberliği; bireylerin eğitsel, mesleki ve kişisel/sosyal gelişimlerine yönelik grupla gerçekleştirilen rehberlik hizmetlerini kapsar.

 

Öğretim Kademelerine Göre Rehberlik Hizmetleri

Rehberlik hizmetleri, öğretim kademesinin içeriğine göre farklı içeriklerde sunulmaktadır. Öğretim kademeleri; okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise, yaygın eğitim.

Bireyi tanıma; bireyin kendi ilgi, yetenek, değer, tutum ve kişilik özelliklerini keşfetmesini ve gerçekçi kararlar almasını sağlamak amacıyla rehberlik öğretmeni, sınıf rehber öğretmeni ve diğer öğretmenler tarafından yürütülen bilgi toplama sürecidir.

 

Psikolojik ölçme araçlarının uygulanması

Rehberlik hizmetlerinde, bireyi tanıma çalışmalarında kullanılacak psikolojik ölçme araçlarının uygulanması, bu araçların gizliliği ve bilimsel standartlarının korunmasına ilişkin önlemler alınır.

 

Yönlendirme ve Yerleştirme

Yönlendirme ve yerleştirme hizmetleri; bireyin gelişimsel özellikleri ve ihtiyaçları doğrultusunda bireyi derse, bölüme, dala, alana, okula, üst öğrenim kurumlarına, mesleğe ve katılacağı etkinliklerin seçimine yönlendirmeyi kapsamaktadır. Bu süreçte; eğitsel, mesleki ve kişisel/sosyal rehberlik uygulamaları sonuçlarının bütünleştirilmesi esastır. Yönlendirmede; bireye sunulan seçenekler, öneri niteliğindedir.

 

Aile Rehberliği

Aile rehberliği, ailelere ihtiyaç duydukları konularda bilgi vermek ve gerekli becerileri kazandırmak amacıyla sunulan hizmetlerdir.”

 

RAM’dan Nasıl Randevu Alınır?

Yıldırım, Tunceli Rehberlik Araştırma Merkezi’nden nasıl randevu alınacağı konusunda:

“RAM’a başvuru yapılabilmesi için öncelikle okul rehberlik servine başvurulmalı ve Rehberlik öğretmenin ilgili belgeleri ve varsa, raporları hazırlayarak resmi yazıyla RAM’a göndermesi gerekmektedir.

Rehberlik hizmetleri bölümünden randevu almak isteniyorsa, ‘Psikolojik Destek Yönlendirme Formu’ ve gerekli olan diğer formlar da doldurularak resmi yazıyla RAM’a gönderilmelidir. Sonra RAM’da Rehberlik Hizmetleri Bölümündeki görevlilerle iletişim sağlanarak randevu alınabilir.

Özel eğitim hizmetleri bölümünden randevu almak isteniyorsa, ‘Eğitsel Değerlendirme İsteği Formu’ ile “Bireysel Gelişim Raporu” formu doldurularak resmi yazıyla RAM’a gönderilmelidir.” şeklinde bilgi verdi.

Yorumlar

Ad-Soyad
E-Mail
Yorum
Tüm Yorumlar
Tüm Yorumlar


SİZİ TANITALIM

Bilgilerinizi girerek, Dersimli Esnaf ağına dahil olabilirsiniz!

Aşağıdaki bağlantıya tıklayarak, ilgili sayfaya ulaşabilirsiniz.

BURAYA TIKLAYINIZ

DERSİMLİ ESNAFLARIMIZ

Burçlar

Günlük falınızı Okuyun

Astroloji.org 'un desteğiyle

HAVA DURUMU

ZİYARETÇİ İSTATİSTİKLERİ

 Bugün : 14157
 Dün : 13984
 Toplam : 29628157
 Ip No : 34.207.78.157