Bugün Tunceli ve Türkiye için büyük gün Bakalım Tunceli genelinde kimler nerelerden başvuracak?

Bugün 20 Şubat Salı. 31 Mart 2024’te yapılacak olan Mahalli İdareler Seçim takvimi de yayınlandı. Bazı adaylar Tunceli Merkez İlçe Seçim Kuruluna başvuru yapmışken, bazı siyasi partiler ve bağımsız adaylar ise bugün saat 17.00’a kadar başvurabilecek. Tunceli ve Türkiye için son saatler. Yaklaşık 2 saat sonra Türkiye genelinde olduğu gibi Tunceli merkez ile ilçelerde de başvurular sona erecek.

Tunceli merkez ile ilçelerdeki başvuruları www.tunceliemek.com.tr adresinden takip edebilirsiniz. Tüm başvuruları bilgileri edinerek yayınlamaya başlayacağız.

TUNCELİ İÇİN BOL ADRENALİNLİ BİR SEÇİM OLACAK

Tunceli, belki de kendi tarihinin en adrenalini yüksek seçimine doğru yol alıyor. Özellikle CHP ve AKP'den ayrılan bazı isimler bağımsız aday olacaklarını duyurdu. Aday gösterilmeyince parti değiştirenler de oldu.

Belediye başkanlıkları, il genel meclisi, belediye meclisi üyelikleri ile muhtarlık başvurularında son gün ve son saatlerine yaklaşırken, sizin için Yerel Seçim Takvimini bir kez daha yayınlıyoruz.

 İŞTE GÜN GÜN YSK SEÇİM TAKVİMİ

Yerel seçim takvimi Resmi Gazete’de yayımlandı. Yüksek Seçim Kurulunca (YSK) 31 Mart 2024’te yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri takvimi 1 Ocak 2024’te başlayacak. Seçim takvimine göre, seçmen kağıtları 29 Şubat’ta dağıtılmaya başlayacak, kesin aday listeleri ise 3 Mart’ta ilan edilecek.

İŞTE 20 ŞUBAT BUGÜN YAPILMASI GEREKENLER

-Mülki idare amirleri tarafından yerleşim yerleri esas alınmak suretiyle hazırlanan, 298 sayılı Kanun’un 26’ncı maddesinde belirtilenler hariç olmak üzere ilçede görev yapan tüm kamu görevlilerinin listesinin ilgili ilçe seçim kurulu başkanlıklarına gönderilmesi,

-Siyasi partilerden sandık kurulunda görev alacak olan üye listelerinin ilçe seçim kurulu başkanlığına verilmesinin istenmesi.

-Siyasi parti ilçe başkanlıklarının;

a) Belediye başkanlığı,

b) Belediye meclis üyeliği ve il genel meclisi üyelikleri seçimlerine ait aday listelerini ayrı ayrı düzenleyerek, ilçe seçim kurullarına, alındı belgesi karşılığında taşınabilir bellek ve kâğıt ortamında en geç saat 17.00’ye kadar vermelerinin son günü.

-Büyükşehirlerde siyasi parti il başkanlıklarının, büyükşehir belediye başkan aday listelerini il seçim kurullarına alındı belgesi karşılığında taşınabilir bellek ve kâğıt ortamında en geç saat 17.00’ye kadar vermelerinin son günü,

-Bağımsız aday olacak kişilerin adaylık için en geç saat 17.00’ye kadar başvuru yapmalarının son günü (Adaylar yatıracakları teminat makbuzunu başvuru belgesine eklemek zorundadır.,

-İlçe seçim kurullarınca ticari amaçlı sabit ilan ve reklam yerlerinin belirlenerek siyasi partiler ile bağımsız adaylara duyurulmasının son günü.

Yerel seçim takvimi Resmi Gazete’de yayımlandı. Yüksek Seçim Kurulunca (YSK) 31 Mart 2024’te yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri takvimi 1 Ocak 2024’te başlayacak. Seçim takvimine göre, seçmen kağıtları 29 Şubat’ta dağıtılmaya başlayacak, kesin aday listeleri ise 3 Mart’ta ilan edilecek.

Resmi Gazete’de bugün (1 Aralık) yayımlanan Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararıyla, 31 Mart 2024’te yapılacak yerel seçimler için 1 Ocak 2024’te başlayacak seçim takvimi duyuruldu. Takvime göre bağımsız adaylar da dahil, kesin aday listeleri 3 Mart’ta ilan edilecek. Seçmen bilgi kağıtlarının dağıtımı 29 Şubat’ta başlayacak ve 24 Mart’ta tamamlanacak. 21 Mart’ta seçim propagandası ve yasakları başlayacak, 30 Mart’ta saat: 18.00’de ise seçim propagandası sona erecek. 31 Mart’ta oy verme işleme olacak ve seçim yasakları 23.59’da sonlanacak.

İşte gün gün Mahalli İdareler Genel Seçimleri takvimi:

1 OCAK 2024 PAZARTESİ

-Seçmen kütüklerinin güncelleştirilmesi amacıyla kullanılan MERNİS’ten 5393 sayılı Kanun uyarınca yapılan idari değişikliklere ilişkin veri alımının ve güncellemenin durdurulması.

2 OCAK 2024 SALI

-Mahalli İdareler Genel Seçimlerine ait parametrelerin SEÇSİS’ten tanımlanması,

-Muhtarlık bölgesi askı listelerinin dökümüne başlanması (Saat: 09.00),

-Tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin kimlik bilgilerini içeren listelerin Cumhuriyet başsavcılıklarından istenerek SEÇSİS’e girilmeye başlanması ve listelerin düzenlenmesi.

-Seçime katılabilecek siyasi partilerin Yüksek Seçim Kurulunca ilanı.

Kişisel verilerimin işlenmesine yönelik aydınlatma metnini ve ticari elektronik ileti gönderimi hakkındaki bilgilendirmeyi okudum ve anladım.

3 OCAK 2024 ÇARŞAMBA

-Siyasi partilerden Mahalli İdareler Genel Seçimleri için hangi seçim çevrelerinde hangi usul ve esaslarla aday tespiti yapacaklarını Yüksek Seçim Kuruluna bildirmelerinin istenmesi.

4 OCAK 2024 PERŞEMBE

-Muhtarlık bölgesi askı listelerinin,

-Tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listelerinin güncellenmek üzere ilçe seçim kurullarınca askıya çıkarılması ve itirazların başlaması (Saat 08.00),

-Yüksek Seçim Kurulunun www.ysk.gov.tr adresinden ve e-Devlet kapısından, bina esasına göre düzenlenen seçmen kayıtlarının sorgulanmasına başlanması (Saat 08.00),

-Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce; elektronik ortamda hazırlanan muhtarlık bölgesi askı listelerinin, siyasi partilere SEÇSİS Siyasi Parti Portalı (SİPPORT) üzerinden erişime açılması, ayrıca talepleri halinde tutanak karşılığında, siyasi partilerin ilçe başkanlıklarına gönderilmek üzere, siyasi partilerin genel merkez yetkilisine elden teslimi,

-Seyyar sandıklarda oy kullanabilmeleri için hastalığa ve engeli sebebiyle yatağa bağımlı olan seçmenlerin bir yakını tarafından seyyar sandık kurulu talep formu ile ilçe seçim kurulu başkanlığına veya ilçe seçim kurulu başkanlığına gönderilmek üzere muhtarlığa başvurmalarının başlaması.

10 OCAK 2024 ÇARŞAMBA

-Siyasi partilerin, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için hangi seçim çevrelerinde, hangi usul ve esaslarla aday tespiti yapacakları Yüksek Seçim Kuruluna bildirmelerinin son günü (Saat 17.00).

11 OCAK 2024 PERŞEMBE

-Siyasi partilerin hangi seçim çevrelerinde, hangi usul ve esaslar ile aday tespiti yapacaklarının Yüksek Seçim Kurulunca ilgili ilçe seçim kurullarına ulaştırılmak üzere il seçim kurullarına bildirilmesi,

-Siyasi partilerden hangilerinin, hangi seçim çevrelerinde ön seçim yöntemiyle aday belirlemesi yapacaklarının ve siyasi parti üye listelerinin, ilgili ilçe seçim kurullarına gönderilmesinin Yüksek Seçim Kurulunca Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilmesi,

-Ön seçim ilçe seçim kurullarının oluşturulması çalışmalarına başlanması (Ön seçim ilçe seçim kurullarında görev alacak siyasi partili üyelerin, aday adayı olmayacak kişilerden belirlenmesi gerekir).

12 OCAK 2024 CUMA

-Siyasi partilerin, ön seçim yöntemiyle aday belirlemesi yapacakları seçim çevrelerine ilişkin ön seçimde oy kullanacak partili üyeleri gösteren listelerin, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca ilgili ilçe seçim kurullarına gönderilmesine başlanması.

13 OCAK 2024 CUMARTESİ

-Ön seçim yöntemiyle aday belirleyecek siyasi partilerin üye kayıt defterlerinin ön seçim ilçe seçim kurullarınca istenmeye başlanması.

15 OCAK 2024 PAZARTESİ

-Ön seçim ilçe seçim kurulu oluşturulması çalışmalarının bitirilmesi ve kurullarda görev alanlara tebligatın yapılması,

-Ön seçim yöntemiyle aday belirleyecek siyasi partiler üye listelerinin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca, ilgili ilçe seçim kurullarına gönderilmesinin son günü ve bu hususun Yüksek Seçim Kuruluna bildirilmesi,

-Ön seçim yöntemiyle aday belirleyecek siyasi partilerin üye kayıt defterlerini ilgili ön seçim ilçe seçim kurullarına tesliminin son günü.

17 OCAK 2024 ÇARŞAMBA

-a) Muhtarlık bölgesi askı listelerinin,

 b) Tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listelerinin askıdan indirilmesi ve yapılacak itirazların son günü,

-Bina bazında seçmen kayıtlarının www.ysk.gov.tr adresinden ve e-Devlet kapısından sorgulanmasının son günü,

-Seyyar sandıklarda oy kullanabilmeleri için, hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı olan seçmenlerin bir yakını tarafından seyyar sandık kurulu talep formu ile ilçe seçim kurulu başkanlığına veya ilçe seçim kurulu başkanlığına gönderilmek üzere muhtarlığa başvurularının son günü.

20 OCAK 2024 CUMARTESİ

-Muhtarlık bölgesi askı listelerine ve tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listelerine yapılacak itirazların karara bağlanmasının son günü,

-Siyasi partiler kayıtlı üyelerinin tamamı dışında başka bir usulle aday yoklaması yapacaksa, bu halde oy kullanacak üyelerin seçmen listelerini üye kayıt defterleriyle birlikte ilgili ön seçim ilçe seçim kurulu başkanlığına vermelerinin son günü (Siyasi partilerin bu listeleri dört nüsha olarak hazırlayıp vermeleri gerekir.).

22 OCAK 2024 PAZARTESİ

-Siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi ile ilgili olarak çekilecek kur’a tarih ve yerinin Yüksek Seçim Kurulunca siyasi partilere bildirilmesi,

-Siyasi partilerden, kur’aya katılacak temsilci adlarının Yüksek Seçim Kuruluna bildirmesinin istenmesi,

-İlçe seçim kurulu başkanlıklarınca verilen kararları gereğinin ilçe seçim kurullarınca yerine getirilmesinin son günü.

23 OCAK 2024 SALI

-Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce, elektronik ortamda hazırlanan sandık bölgesi askı listelerinin (döküm süresi dâhil askı süresi içinde gerçekleşen tüm değişiklikleri içeren) SİPPORT üzerinden siyasi partilerin erişimine açılması, aynca talepleri halinde, siyasi partilerin genel merkez yetkilisine tutanak karşılığında elden teslimi.

24 OCAK 2024 ÇARŞAMBA

-Sandık bölgesi askı listelerine karşı ilçe seçim kuruluna itirazların başlaması (Saat 08.00),

26 OCAK 2024 CUMA

-Sandık bölgesi askı listelerinde askı süresi içinde yapılan değişikliklere karşı ilçe seçim kuruluna yapılacak itirazların son günü.

27 OCAK 2024 CUMARTESİ

-Siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi ile ilgili olarak Yüksek Seçim Kurulunca kur’a çekilmesi ve ilanı,

-Siyasi partilerin;

a) Ön seçim yöntemi ile aday belirlemesi yapacakları seçim çevrelerine ilişkin olarak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca gönderilen listelerin,

b) Ön seçim dışında bir yöntemle aday yoklaması yapacakları seçim çevrelerine ilişkin olarak ilçe seçim kurulu başkanlıklarına verdikleri listelerin askıya çıkarılması (Saat 08.00).

-Ön seçim – aday yoklaması seçmen listelerine yapılacak itirazların başlaması.

29 OCAK 2024 PAZARTESİ

-Sandık bölgesi askı listelerinde askı süresi içinde yapılan değişikliklere yönelik itirazların ilgili ilçe seçim kurullarınca karara bağlanmasının son günü.

-Ön seçim – aday yoklaması seçmen listelerinin askıdan indirilmesi ve bu listelere karşı yapılacak itirazların son günü (2820/42-7).

-Ön seçim sandık kurullarının oluşum çalışmalarına başlanması (Ön seçim sandık kurullarında görev alacak siyasi partili üyelerin, aday adayı olmayacak kişilerden belirlenmesi gerekir).

31 OCAK 2024 ÇARŞAMBA

-Sandık bölgesi askı listelerinde değişikliklere yapılan itirazlar nedeniyle ilçe seçim kurullarınca verilen kararlara karşı il seçim kuruluna yapılacak itirazların son günü,

-Ön seçim – aday yoklaması seçmen listelerine karşı yapılan itirazların ön seçim ilçe seçim kurullarınca kesin olarak karara bağlanmasının son günü,

-Ön seçim – aday yoklaması seçmen listelerinin kesinleşmesi,

-Partili üye seçmen kartlarının yazımına ve yazımı tamamlananların partili üyelere dağıtımına başlanması (itiraz üzerine listeden çıkartılanlara ait olanlar iptal edilmek kaydıyla).

-Siyasi partilerin aday adayı listelerini;

a) Büyükşehir belediye başkanı seçimi ile ilgili olanlarını il seçim kurullarına,

b) Belediye başkanlığı, belediye ve il genel meclisi üyelikleri seçimi ile ilgili olanlarını ise ön seçim ilçe seçim kurullarına alındı belgesi karşılığında vermelerinin son günü.

2 ŞUBAT 2024 CUMA

-Sandık bölgesi askı listelerindeki değişikliklere ilişkin ilçe seçim kurullarınca verilen kararlara karşı yapılan itirazların, il seçim kurullarınca kesin olarak karara bağlanmasının son günü.

3 ŞUBAT 2024 CUMARTESİ

-Tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listelerinin, Cumhuriyet başsavcılıklarından istenilen ikinci liste ile karşılaştırılarak değişikliklerin SEÇSİS’e işlenmesi işlemlerinin bitirilmesi ve askıya çıkarılması,

-Ön seçim sandık kurullarının oluşumunun tamamlanması ve bu oluşumda görev alanlara bildirim yapılması,

-Hangi siyasi partilerin hangi seçim çevrelerinde ön seçime ya da aday yoklamasına katılacaklarının;

a) Büyükşehir belediye başkanlığı seçimi ile ilgili olarak il seçim kurullarınca,

b) Belediye başkanlığı, belediye ve il genel meclis üyelikleri seçimleriyle ilgili olarak ilçe seçim kurullarınca ilanı.

4 ŞUBAT 2024 PAZAR

-298 sayılı Kanun’un 122, 123 ve 124’üncü maddelerinde yazılı şikayet ve itirazlar üzerine verilen kesin kararların; siyasi partilerin genel merkez yetkilileri ile Seçmen Kütüğü Genel Müdürü tarafindan Yüksek Seçim Kurulunca incelenip karara bağlanmasının istenmesinin son günü (Saat: 23.59)

5 ŞUBAT 2024 PAZARTESİ

-298 sayılı Kanun’un 122, 123 ve 124’üncü maddelerinde yazılı şikâyet ve itirazlar üzerine verilen kesin kararların; siyasi partilerin genel merkez yetkilileri ile Seçmen Kütüğü Genel Müdürü tarafından Yüksek Seçim Kurulunca incelenip karara bağlanmasının istenmesi üzerine itirazların Yüksek Seçim Kurulunca karara bağlanmasının son günü (Saat: 23.59).

6 ŞUBAT 2024 SALI

-İl seçim kurulunun kesin kararları ile itiraz edilmeksizin kesinleşen ilçe seçim kurulu kararlarının ve Yüksek Seçim Kurulunca verilen kararların ilçe seçim kurullanınca seçmen kütüğüne işlenmesinin bitirilmesi,

-Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden alınan bilgilere göre seçmenlerden ölmüş olanlar ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkarılanların Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce işlenmesi.

7 ŞUBAT 2024 ÇARŞAMBA

-Seçmen kütüklerinin kesinleştirilmesi,

-Seçmenlerin oy vereceği yer ve sandıkların belirlenmesine başlanması,

a) 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla belirlenen nüfus sayısına göre, il seçim kurullarınca (2023 yılı sonuna kadar yeni kurulmuş ilçe ve belediyeler dahil) belediye ve il genel meclisi asıl ve yedek üye sayılarının, seçim çevrelerine göre tespiti,

b) Tespit edilen üye sayılarının il seçim kurullarınca ilgili ilçe seçim kurullarına bildirilmesi,

c) İl seçim kurullarınca bildirilen belediye ve il genel meclisi asıl ve yedek üye sayılarının ilçe seçim kurullarınca ilanı.

8 ŞUBAT 2024 PERSEMBE

-Ön seçim ya da aday yoklaması yapacak siyasi partilerin, aday adayları listelerini ve bunlarla ilgili oy pusulalarını çoğaltarak, yeteri kadar zarf ile birlikte ilgili ön seçim ilçe seçim kurulu başkanlıklarına teslim etmelerinin son günü.

9 ŞUBAT 2024 CUMA

-Ön seçim ilçe seçim kurulu başkanlıklarınca, ön seçim ya da aday yoklaması oy pusulalarının ve zarflarının mühürlenmesi.

10 ŞUBAT 2024 CUMARTESİ

-Ön seçim ilçe seçim kurulu başkanlıklarınca, ön seçim sandık kurulları başkanlarına gerekli seçim araç ve gereçlerinin teslimi ve ön seçim sandık kurulları başkanlarının göreve hazır duruma getirilmeleri.

11 ŞUBAT 2024 PAZAR

-Seçmenlerin oy vereceği yer ve sandıkların belirlenmesinin tamamlanması,

-İlçe seçim kurullarınca sandık ataması kontrol raporu alınarak kontrollerinin yapılması,

-ÖN SEÇİM-ADAY YOKLAMASI,

-Ön seçim sandık kurullarının sayım döküm işlemlerini tamamlamaları, düzenleyecekleri tutanakları ilgili ön seçim ilçe seçim kurullarına iletmeleri ve ön seçim ilçe seçim kurullarının da ilçe birleştirme tutanaklarını düzenlemeleri,

-Büyükşehir belediye başkan adaylığı için;

a)Ön seçim ilçe seçim kurulu tutanaklarının il seçim kurullarına iletilmesi,

b)Ön seçim ilçe seçim kurulu tutanaklarının seçim kurulunda birleştirilmesi.

12 ŞUBAT 2024 PAZARTESİ

-İlçe seçim kurullarınca seyyar sandık oluşturma ve hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı olan seçmenlerin seyyar sandıklara işlenmesi ve ilişkilendirileceği sandık kurulunun belirlenmesi çalışmalarına başlanması,

-Ön seçim sonuçlarının ilgili siyasi partilere ve ilgililere bildirilmesi.

13 ŞUBAT 2024 SALI

-Ön seçim sandık kurulu tutanaklarına veya kararlarına karşı ön seçim ilçe seçim kurullarına yapılacak itirazın son günü (Saat 15.00’e kadar),

-Ön seçim ilçe seçim kurullarının birleştirme tutanaklarına karşı yapılacak itiraz ve şikâyetler ile büyükşehir belediye başkanlığı birleştirme tutanağına karşı il seçim kurullarına yapılacak itirazların son günü.

15 ŞUBAT 2024 PERŞEMBE

-Ön seçim ilçe seçim kurullarına yapılmış itiraz ve şikâyetlerin kesin olarak karara bağlanmasının son günü,

-İl seçim kurullarına büyükşehir belediye başkan adaylığı birleştirme tutanağına karşı yapılan şikâyetler ile il seçim kurullarının büyükşehir belediye başkanlığı birleştirme tutanaklarına karşı yapılmış itirazların kesin olarak karara bağlanmasının son günü.

16 ŞUBAT 2024 CUMA

-İl seçim kurullarınca, birleşik oy pusulalarının basım işlemi ile ilgili olarak gerekli ön hazırlıklara başlanması (matbaa ile anlaşma vb),

-İl seçim kurullarının büyükşehir belediye başkan adaylığa birleştirme tutanaklarına yönelik itirazlarla ilgili verdiği kararlara karşı Yüksek Seçim Kuruluna yapılacak itirazların son günü.

17 ŞUBAT 2024 CUMARTESİ

-Yüksek Seçim Kurulunun il seçim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazları karara bağlaması ve bu kararların il seçim kurullarına bildirmesi.

18 ŞUBAT 2024 PAZAR

-Ön seçimle belirlenen aday listelerinde il seçim kurullarınca ya da Yüksek Seçim Kurulunca itiraz üzerine verilen kararlar veya istifalar sonucu meydana gelen eksilmelerin seçim kurullarınca tamamlanması.

19 ŞUBAT 2024 PAZARTESİ

-İl seçim kurullarınca, ön seçimle belirlenen büyükşehir belediye başkan adaylarına ilişkin listenin tasdikli bir örneğinin ilgili siyasi parti il başkanlıklarına,

-İlçe seçim kurullarınca, ön seçim sonucu belirlenen belediye başkanı, belediye ve il genel meclisi üyesi adaylarına ilişkin listenin tasdikli bir örneğinin ilgili siyasi parti ilçe başkanlıklarına alındı belgesi karşılığında teslim edilmesi.

20 ŞUBAT 2024 SALI

-Mülki idare amirleri tarafından yerleşim yerleri esas alınmak suretiyle hazırlanan, 298 sayılı Kanun’un 26’ncı maddesinde belirtilenler hariç olmak üzere ilçede görev yapan tüm kamu görevlilerinin listesinin ilgili ilçe seçim kurulu başkanlıklarına gönderilmesi,

-Siyasi partilerden sandık kurulunda görev alacak olan üye listelerinin ilçe seçim kurulu başkanlığına verilmesinin istenmesi.

-Siyasi parti ilçe başkanlıklarının;

a) Belediye başkanlığı,

b) Belediye meclis üyeliği ve il genel meclisi üyelikleri,

seçimlerine ait aday listelerini ayrı ayrı düzenleyerek, ilçe seçim kurullarına, alındı belgesi karşılığında taşınabilir bellek ve kâğıt ortamında en geç saat 17.00’ye kadar vermelerinin son günü.

-Büyükşehirlerde siyasi parti il başkanlıklarının, büyükşehir belediye başkan aday listelerini il seçim kurullarına alındı belgesi karşılığında taşınabilir bellek ve kâğıt ortamında en geç saat 17.00’ye kadar vermelerinin son günü,

-Bağımsız aday olacak kişilerin adaylık için en geç saat 17.00’ye kadar başvuru yapmalarının son günü (Adaylar yatıracakları teminat makbuzunu başvuru belgesine eklemek zorundadır.,

-İlçe seçim kurullarınca ticari amaçlı sabit ilan ve reklam yerlerinin belirlenerek siyasi partiler ile bağımsız adaylara duyurulmasının son günü.

21 ŞUBAT 2024 ÇARŞAMBA

-Siyasi partilerin verdikleri aday listelerinde saptanacak eksiklikler ile herhangi bir sebeple eksik aday göstermiş olan siyasi partilerin ilçe başkanlıklarından, ilçe seçim kurulu tarafından bu eksikliğin tamamlanmasının alındı belgesi karşılığında istenmesi.

22 ŞUBAT 2024 PERŞEMBE

-Siyasi partilerin aday listesindeki eksiklikleri tamamlamalarının son günü.

23 ŞUBAT 2024 CUMA

-Geçici aday listelerinin (bağımsız adaylar dahil) ilçe seçim kurulları, büyükşehir belediye başkan adaylarının ise il seçim kurulları tarafından mahallinde alışılmış usullerle ilanı ve itirazların başlaması (Saat 08.00),

-İl ve ilçe seçim kurullarınca, geçici adayların, kanunda yazılı adaylık şartlarında noksanlık veya aykırılık bulunup bulunmadığının doğrudan incelemeye alınması.

-Siyasi partiler ile bağımsız adayların yararlanmak istedikleri ilan ve reklam yerleri ile süresini ilçe seçim kuruluna bildirmelerinin son günü.

-İlçe seçim kurulu başkanınca, mülki idare amirleri tarafından yerleşim yerleri esas alınmak suretiyle hazırlanan ve ilçe seçim kuruluna gönderilen kamu görevlileri listesinden ihtiyaç duyulan sandık kurulu başkanı sayısının iki katı kamu görevlisinin, ad çekme suretiyle belirlenmesi ve bu kişiler arasından mani hali bulunmayanların sandık kurulu başkanı olarak SEÇSİS’e girilmesi (Saat 15.00),

-İlçe seçim kurulu başkanınca, sandık kurulunun kalan bir asıl ve bir yedek üyesini belirlemek için sandık kurulu başkanı olarak belirlenmeyenler arasından, ihtiyaç duyulan sandık kurulu üye sayısının iki katı kamu görevlisinin ad çekme suretiyle tespit edilmesi ve bu kişilerden mani hali bulunmayanların sandık kurulu asıl ve yedek üyesi olarak belirlenmesi ve SEÇSİS’e girilmesi.

24 ŞUBAT 2024 CUMARTESİ

-Geçici olarak ilan edilen aday listelerine karşı ilgili ilçe seçim kuruluna, büyükşehir belediye başkan adaylığı için ilgili il seçim kuruluna yapılacak itirazların son günü (Saat 17.00).

-Geçici adayların, adaylık şartlarında noksanlık veya aykırılık yönünde il ve ilçe seçim kurullarınca yapılan incelemelerin son günü,

-İl veya ilçe seçim kurullarının incelemeleri sonucunda ortaya çıkan seçilme yeterliliğine ilişkin eksikliklerin;

a) İl seçim kurullarınca ilgili aday ve siyasi parti il başkanlığına,

b) İlçe seçim kurullarınca da ilgililere ve siyasi parti ilçe başkanlıklarına bildirilmesinin son günü,

-Sandık kurullarında görev alacak olan üye listelerinin siyasi partilerce verilmesinin son günü,

-Aynı ilan ve reklam yerleri için siyasi parti ve bağımsız adayın talepte bulunmaları ve anlaşma sağlanamaması halinde ad çekme işleminin yapılması (Saat 11.00),

-İlçe seçim kurullarınca, siyasi partiler ve bağımsız adayların yararlanacakları ticari amaçlı sabit ilan ve reklam yerleri ile süresinin belirlenmesi ve ilanı (Saat 16.00).

25 ŞUBAT 2024 PAZAR

-Sandık kurulu üyelerinin SEÇSİS’e girilmesine başlanması.

26 ŞUBAT 2024 PAZARTESİ

-Geçici olarak ilan edilen aday listelerine karşı ilgili ilçe seçim kuruluna, büyükşehir belediye başkan adaylığı için ise ilgili il seçim kuruluna yapılan itirazların karara bağlanmasının son günü,

-2972 sayılı Kanun’un 15’inci maddesinin birinci fıkrasına göre haklarında kanunda yazılı adaylık koşullarında noksanlık veya aykırılık bulunduğu seçim kurullarınca bildirilen adayların veya mensubu oldukları siyasi partilerin itirazlarının son günü.

27 ŞUBAT 2024 SALI

-Sandık kurullarının teşkiline karşı şikâyetlerin başlaması (Saat: 08.00).

28 ŞUBAT 2024 ÇARŞAMBA

-İlgililerin ilçe seçim kurulu kararlarına karşı il seçim kuruluna, il seçim kurulunun büyükşehir belediye başkanlığı adaylarına ilişkin kararlarına karşı Yüksek Seçim Kuruluna itirazlarının son günü.

-2972 sayılı Kanun’un 15’inci maddesinin ikinci fıkrasına göre adaylar hakkında adaylık koşullarında noksanlık veya aykırılıklar nedeniyle yapılacak itirazların il seçim kurulunca, büyükşehir belediye başkanlığı adaylarına ilişkin olarak da Yüksek Seçim Kurulunca KESİN karara bağlanmasının son günü,

-Sandık kurullarının teşkiline karşı ilçe seçim kuruluna yapılacak şikâyetlerin son günü,

-İlçe seçim kurullarınca seyyar sandık oluşturma ve hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı olan seçmenlerin seyyar sandıklara işlenmesi çalışmalarının bitirilmesi.

29 ŞUBAT 2024 PERŞEMBE

-Sandık kurullarının teşkiline karşı yapılan şikâyetlerin ilçe seçim kurulunca karara bağlanmasının son günü,

-Seçmen bilgi kağıtlarının dökümüne ve dağıtımına başlanması.

1 MART 2024 CUMA

-Yüksek Seçim Kurulunun il seçim kurulu, il seçim kurulunun ilçe seçim kurulu kararlarına karşı yapılmış itirazları KESİN olarak karara bağlamasının son günü,

-Seçim kurullarınca yapılan inceleme veya itiraz üzerine kesin olarak verilen kararlar sonucunda ya da istifa nedeniyle siyasi partilerin aday listelerinde eksiklik meydana gelmesi halinde, bu durumun ilçe veya il seçim kurullarınca siyasi partilere bildirilmesi,

-Sandık kurullarının teşkili hakkında ilçe seçim kurulunca verilen kararlara karşı il seçim kuruluna yapılacak itirazın son günü.

-İhtiyaç duyulması halinde geçici ilçe seçim kurullarının oluşum çalışmalarına başlanması.

2 MART 2024 CUMARTESİ

-Aday listelerinde meydana gelen eksikliklerin siyasi partilerce tamamlanarak ilgili seçim kurullarına bildirilmesinin son günü,

-Sandık kurullarının teşkiline dair ilçe seçim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazın il seçim kurulunca kesin olarak karara bağlanmasının son günü.

3 MART 2024 PAZAR

– KESİN ADAY LİSTELERİNİN (Bağımsız adaylar dahil);

a) İlçe seçim kurullarınca,

b) Büyükşehir belediye başkanlığı için il seçim kurullarınca ilanı.

-İl seçim kurullarınca, birleşik oy pusulalarının basımına ve basımı tamamlandıkça bir plan dâhilinde ilçe seçim kurulu başkanlıklarına dağıtımına ve teslimine başlanması.

4 MART 2024 PAZARTESİ

-Sandık kurullarının oluşum işlemlerinin tamamlanması, oluşumda görev alanlara bu hususun bildirilmesi ve seçim işlerinde görevlendirileceklere ilişkin eğitim çalışmalarına başlanması.

9 MART 2024 CUMARTESİ

-İlçe seçim kurullarınca miting alanlarının belirlenerek siyasi partiler ve bağımsız adaylara duyurulmasının son günü.

10 MART 2024 PAZAR

-Geçici ilçe seçim kurulları oluşumunun tamamlanması.

11 MART 2024 PAZARTESİ

-Siyasi partiler ve bağımsız adayların, yararlanmak istediği miting alanı ile tarih ve saatini yazılı olarak ilçe seçim kuruluna bildirmelerinin son günü.

12 MART 2024 SALI

-Birden fazla siyasi parti ve bağımsız adayın aynı miting alanı için aynı tarih ve saatte tahsis talebinde bulunmaları halinde ilçe seçim kurulu başkanınca ad çekme işleminin yapılması (Saat 11.00),

-Siyasi partilerin ve bağımsız adayların yararlanacakları miting alanları ile tarih ve saatlerinin belirlenmesi ve ilanı (Saat 16.00).

21 MART 2024 PERŞEMBE

SEÇİM PROPAGANDASI VE YASAKLARIN BAŞLANGICI

23 MART 2024 CUMARTESİ

-Sandık çevresinde görevli bina sorumluları, kolluk güçleri ve sandık kurulu üyelerini görev yerine ulaştırmak için görevlendirilmiş kişilerin SEÇSİS’e işlenmesinin bitirilmesi,

-Seçmen kütüklerinin kesinleştirilmesinden sonra Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce;

a) Ölen seçmenler ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkarılanlara ait bilgiler Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden,

b) Kısıtlılık kararı kesinleşmiş seçmenlere ait bilgiler ile taksirli suçlar dışında ceza infaz kurumlarında hükümlü olarak bulunanların bilgilerinin Adalet Bakanlığından,

c) Silahaltında bulunanlara ait bilgiler Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğünden alınarak sandık seçmen listelerinde şerh düşülmesi için gerekli işlemlerin yapılması.

24 MART 2024 PAZAR

-Sandık seçmen listelerine sandık çevresi ve sandık kurulu görevlileri şerhinin işlenerek çoğaltılmaya başlanması,

-Seçmen bilgi kağıtlarının seçmenlere dağıtımının tamamlanması.

25 MART 2024 PAZARTESİ

-Sandık seçmen listelerinin çoğaltılmasının bitirilmesi,

-İlçe seçim kurullarınca sandık kurulu başkanlarına teslim edilecek seçim araç ve gereçlerini içeren malzeme torbalarının hazırlanmasına başlanması.

26 MART 2024 SALI

-Sandık kurulları başkanlarına teslim edilecek seçim araç ve gereçlerini içeren malzeme torbalarının hazırlanmasının bitirilmesi,

-Seçmenlere dağıtılamayan seçmen bilgi kâğıtlarının ilgili ilçe seçim kurulu başkanlıklarına OR/95 No’lu Tutanak karşılığı iadesi (24 Mart 2024 Pazar günü akşamına kadar herhangi bir nedenle dağıtamadıkları seçmen bilgi kâğıtlarını ilçe seçim kurulu başkanına iade ederler.),

-Seçmen bilgi kâğıtlarını herhangi bir nedenle 24 Mart 2024 Pazar günü akşamına kadar alamayanların ilçe seçim kurulu başkanlıklarından almaları hususunun ilçe seçim kurulu başkanlıklarınca ikişer gün ara ile iki kere ilanı (Alınmayan seçmen bilgi kâğıtları da oy verme gününde sahipleri tarafından istendiğinde verilmek üzere sandık kurulu başkanlarına teslim edilir.).

27 MART 2024 ÇARŞAMBA

-İlçe seçim kurulu başkanınca, Cumhuriyet başsavcılıklarından 27 Mart 2024 Çarşamba günü saat 17.00’ye kadar tutuklananların, tutuklu seçmen listesinde yazılı olup da tahliye edilenlerin veya tutuklu iken cezaları kesinleşerek hükümlü sıfatını alanların (taksirli suçlardan hükümlüler hariç) isim listelerinin istenmesinin son günü.

28 MART 2024 PERŞEMBE

-Tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin listelerin kesinleştirilerek çoğaltılmasına başlanması.

29 MART 2024 CUMA

-Görevlilerle ilgili eğitim çalışmalarının tamamlanması,

-İl ve ilçe merkezi dışında kalan köy, mahalle ve beldelerde ilçe seçim kurullarınca malzeme torbalarının sandık kurulu başkanlarına teslimi,

-Tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin kesinleştirilen seçmen listelerinin çoğaltılma işleminin tamamlanması.

30 MART 2024 CUMARTESİ

SEÇİM PROPAGANDASININ SONU (Saat 18.00)

31 MART 2024 PAZAR

-İl ve ilçe merkezlerinde;

a) Bina sorumlusu görevlendirilen yerlerde;

İlçe seçim kurulu başkanlıklarınca oy verme günü saat 05.00’te malzeme torbalarının bina sorumlularına teslimi, bina sorumlularının da teslim aldığı malzeme torbalarını ilçe seçim kurulu başkanlıklarınca temin edilen araçlarla sandık çevrelerine getirerek görev yerlerindeki sandık kurulu başkanlarına tutanak karşılığı teslim etmesi,

b) Bina sorumlusu görevlendirilmeyen yerlerde;

İlçe seçim kurulu başkanlıklarınca malzeme torbalarının oy verme günü sandık kurulu başkanlarına sandık bölgesinde teslimi,

-OY VERME GÜNÜ,

-Seçim yasaklarının sona ermesi (Saat 23.59).

20 Şub 2024 - 14:43 - Siyaset

Mahreç  Eylem Salman


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Tunceli EMEK Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Tunceli EMEK Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Tunceli EMEK Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Tunceli EMEK Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.