TUNCELİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLAN

4 KISIM MUHTELİF BAKIM VE ONARIM VE YAPIM İŞİ (PNÖMATİK TÜP TAŞIMA, ASANSÖR REVİZYONU, TRAFO-KOMPANZASYON BAKIM ONARIMI VE PERTEK DEVLET HASTANESİ DİYALİZ ÜNİTESİ YAPIM İŞİ)

4 KISIM MUHTELİF BAKIM VE ONARIM VE YAPIM İŞİ (PNÖMATİK TÜP TAŞIMA, ASANSÖR REVİZYONU, TRAFO-KOMPANZASYON BAKIM ONARIMI VE PERTEK DEVLET HASTANESİ DİYALİZ ÜNİTESİ YAPIM İŞİ)

TUNCELİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
4 Kısım Muhtelif Bakım ve Onarım ve Yapım İşi (Pnömatik Tüp Taşıma, Asansör Revizyonu, Trafo-Kompanzasyon Bakım Onarımı ve Pertek Devlet Hastanesi Diyaliz Ünitesi Yapım İşi) yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2024/446265

 

1-İdarenin

a) Adı

:

TUNCELİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

Moğultay Mahallesi Nupelda - Ayaz GÜLOĞLU Caddesi No: 28 62000 TUNCELİ MERKEZ/TUNCELİ

c) Telefon ve faks numarası

:

4282121035 - 4282122055

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Adı

:

4 Kısım Muhtelif Bakım ve Onarım ve Yapım İşi (Pnömatik Tüp Taşıma, Asansör Revizyonu, Trafo-Kompanzasyon Bakım Onarımı ve Pertek Devlet Hastanesi Diyaliz Ünitesi Yapım İşi)

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

4 Kısım Muhtelif Bakım ve Onarım ve Yapım İşi; 1. Kısım Pnömatik Tüp Taşına Sistemi Bakım Onarımı 2. Kısım Tunceli Devlet Hastanesi Asansörlerin Revizyon İşi 3. Kısım Trafo Eksiklilerinin Giderilmesi Ve Kompanzasyon Sistemlerinin Onarımı 4. Pertek Devlet Hastanesi Diyaliz Ünitesi Yapım İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Müdürlüğümüze Bağlı Sağlık Tesisleri (Teknik şartnamede ayrıntısı verilmiştir.)

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Yer tesliminden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

03.05.2024 - 10:30

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Tunceli İl Sağlık Müdürlüğü Hizmet Binası (Moğultay Mah. Nupelda / Ayaz GÜLOĞLU Cad. No:28 - MERKEZ / TUNCELİ ) Merkezi Satın Alma Birimi

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.3.2. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:

Belge Adı

İhale/Kısım/Kısımlar

Açıklama

Ortak Girişimlerde

ISO Belgesi

1 KISIM PNÖMATİK TÜP TAŞIMA SİSTEMİ BAKIM ONARIMI

Kalite yönetim Belgesi

Tek ortağın sunması yeterlidir.

TSE-HBY Hizmet Yeterlilik Belgesi (TS13393)

1 KISIM PNÖMATİK TÜP TAŞIMA SİSTEMİ BAKIM ONARIMI

Yetkili servisler - Pnömatik tüp taşıma sistemleri, pnömatik el aletleri ve devre elemanları için - Kurallar

Tek ortağın sunması yeterlidir.

EN 81-20/50

2. KISIM TUNCELİ DEVLET HASTANESİ ASANSÖRLERİN REVİZYON İŞİ

Asansörler - Yapım ve montaj için güvenlik kuralları - İnsan ve yük taşıma amaçlı asansörler

Tek ortağın sunması yeterlidir.

TS10922

2. KISIM TUNCELİ DEVLET HASTANESİ ASANSÖRLERİN REVİZYON İŞİ

Asansörler-Emniyet kuralları-İnsan ve yük asansörlerinin yapım ve montajı için (elektrikle çalışan)

Tek ortağın sunması yeterlidir.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

1. Kısım ve 4. Kısım İçin;

B. III. GRUP (BI. ve BII. Grubu işlerin dışındaki bina işleri) bina işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

2. Kısım için;

(C-III Grubu İşler (Asansör Elektro-Mekanik İşleri)  asansör revizyonu benzer iş olarak kabul edilecektir.

3. Kısım için;

Yapım İşleri Benzer iş tebliğinde yer alan  D Elektrik işleri III.Grup (Elektrik Şebeke ve Tesis İşleri) -  IV.Grup (1 KV Altı Elektrik Tesisat ve Kesintisiz Güç Kaynağı Tesisat İşleri)

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

Belge Adı

Açıklama

Elektrik Mühendisliği

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

Makine Mühendisliği

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr

Basın No ILN02015852

17 Nis 2024 - 00:01 Tunceli/ Tunceli- Resmi İlanlar

Mahreç  Resmi İlan


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Tunceli EMEK Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Tunceli EMEK Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Tunceli EMEK Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Tunceli EMEK Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.